Kontinuerlig blodtryckskontroll som ger dig ett friskare och bättre liv

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss!

Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv.
Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

 

  1. Kontinuerlig vårdkontakt

  2. Rätt medicinering

  3. Hälsoråd anpassade för högt blodtryck

  4. Mindre risk för följdsjukdomar

  5. Enkelt & tryggt i vardagen

Vi finns här för dig

Forskningen visar att vår modell ger en bättre vård. Bättre för dig. Bättre för sjukvården. Och bättre för samhället. Vår tjänst är helt individbaserad, med kontinuerlig övervakning av blodtrycket och snabba åtgärder vid behov. Det ger effektivare vård, en friskare framtid för dig med högt blodtryck, och klart mindre risk för komplikationer och följdsjukdomar. Helt enkelt en mycket större trygghet.

Bli testdeltagare!

Du får vår blodtrycksmätare så du kan mäta ditt blodtryck varje dag med högsta precision. Resultaten kommer till oss via appen i din mobil. Du och din  läkare följer dina värden noga och anpassar medicineringen exakt till just dina behov. Du får också råd om kost och motion som hjälper dig att sänka ditt blodtryck ytterligare.

För varje litet steg du sänker ditt blodtryck, så får du en klart mindre risk för kranskärlssjukdomar och stroke.

Anmäl dig

Varför är det viktigt att behandla högt blodtryck?

Obehandlat leder högt blodtryck till kärlförändringar, åderförkalkning, förstorat hjärta och njurskador. Det finns ett samband mellan högt blodtryck och demens och högt blodtryck är den starkaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Genom att sänka blodtrycket minskar risken betydligt. Om du sänker det systoliska blodtrycket bara 2 mmHg sänks risken för stroke med 10% och hjärtsjukdom med 7%.

Se fler frågor och svar

Få nyhetsbrev direkt från våra läkare

Fyll i ditt namn och din epostadress här, så får du regelbundet våra nyhetsbrev med råd, tips och nya forskningsrön, som hjälper dig att leva ett friskare och längre liv.