Kontinuerlig blodtryckskontroll för ett friskare och bättre liv

App Store knapp Google Play knapp

Ta kontroll över ditt höga blodtryck tillsammans med oss!

Ca 2 miljoner människor i Sverige lider av högt blodtryck. I traditionell vård uppnår tyvärr bara 15 % sitt målblodtryck . Tjänsten Blodtrycksdoktorn ger dig en effektivare, mer nära och kontinuerlig vård. Du mäter ditt blodtryck ofta i lugn och ro hemma och vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

 

  1. Kontinuerlig vårdkontakt med läkare

  2. Rätt medicinering

  3. Hälsoråd anpassade för högt blodtryck

  4. Mindre risk för följdsjukdomar

  5. Enkelt & tryggt i vardagen

Vi finns här för dig

Forskning visar, att för att kunna ge korrekt behandling av högt blodtryck, ska det mätas frekvent i lugn och ro hemma. Utifrån dessa värden kan våra specialistläkare och hälsovetare sedan forma rätt behandling för dig – både gällande mediciner och små förändringar i vardagen som har stor effekt på ditt blodtryck. Du har kontinuerlig kontakt med din läkare i appen. Tjänsten är individbaserad och vi kan göra snabba åtgärder vid behov. Det ger effektivare vård, en friskare framtid för dig med högt blodtryck och klart mindre risk för komplikationer och följdsjukdomar. Helt enkelt en mycket större trygghet för dig. 4 av 5 når tyvärr inte sitt blodtryck i traditionell vård. I vår tjänst sänker patienterna i snitt sitt blodtryck med 9 mmHg på två månader. Det minskar risken för stroke med 36 % och hjärtsjukdom med 25 %. Slipp oron och använd vår digitala tjänst Blodtrycksdoktorn för ett friskare liv.

 

App Store knapp Google Play knapp

Full koll i appen

Via appen får du kontinuerlig vård, hjälp, bevakning och en egen specialistläkare. Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

App Store knapp Google Play knapp

Så här fungerar det

Du laddar ned appen och svarar på några korta frågor. Därefter skapar du ett konto med ditt BankID och är därmed patient hos Blodtrycksdoktorn. Du går och tar prover på något av våra provtagningsställen och när provsvaren inkommit till oss skickar vi en blodtrycksmätare hem till dig. Nu kan du mäta ditt blodtryck varje dag med högsta precision. Resultaten kommer till oss via appen i din mobil. Du och din  läkare följer dina värden noga och anpassar medicineringen exakt till just dina behov. Du får också råd om kost och motion som hjälper dig att sänka ditt blodtryck ytterligare. För varje litet steg du sänker ditt blodtryck, så får du en klart mindre risk för kranskärlssjukdomar och stroke.

App Store knapp Google Play knapp

Varför är det viktigt att behandla högt blodtryck?

Obehandlat högt blodtryck leder till kärlförändringar, åderförkalkning, förstorat hjärta och njurskador. Det finns ett samband mellan högt blodtryck och demens. Högt blodtryck är även den starkaste riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Genom att sänka blodtrycket minskar risken betydligt. Om du sänker det systoliska blodtrycket bara 10 mmHg minskar risken för stroke med 36% och hjärtsjukdom med 25%.

Vanliga frågor och svar

Få nyhetsbrev direkt från våra läkare

Fyll i ditt namn och din epostadress här, så får du regelbundet våra nyhetsbrev (kostnadsfritt) med råd, tips och nya forskningsrön, som hjälper dig att leva ett friskare och längre liv.