Vanliga frågor

Är högt blodtryck en sjukdom?

Ja, det är inte normalt att ha förhöjt blodtryck (hypertoni). Ett mycket lätt förhöjt blodtryck brukar dock ibland inte ses som sjukdom utan mer som en riskfaktor. Människor som lever på ett sätt människan gjorde när vi levde som jägare-samlare har inte högt blodtryck och får inte högre blodtryck vid högre ålder. Vår västerländska livsstil med ohälsosam mat, inaktivitet och stress påverkar blodtrycket och blodtrycket hos oss stiger ju äldre vi blir. S.k. sekundär hypertoni är mer ovanligt men beror på t.ex. njurskador eller ovanliga hormonella sjukdomar. Vissa läkemedel kan också ge högt blodtryck.

Tillbaka till frågorna