Vanliga frågor

Högt blodtryck i siffror?

Med de nya amerikanska riktlinjerna räknar man med att 46 % av alla amerikaner över 20 år har ett lätt förhöjt blodtryck >130/80 och 32% har klart förhöjt blodtryck >140/90. Män har något oftare högt blodtryck jämfört med kvinnor men skillnaderna är små. I Sverige har minst 20-25 % av alla vuxna svenskar troligen ett förhöjt blodtryck. Många av dessa är obehandlade och de flesta av de behandlade når inte målblodtrycket.

Tillbaka till frågorna