Vanliga frågor

Högt blodtryck och medicin?

Det finns många läkemedel som sänker blodtrycket. Oftast är biverkningarna måttliga. De vanligaste blodtryckssänkande medicinerna kommer från några huvudgrupper. Dessa läkemedel sänker blodtrycket ungefär lika mycket men för enskilda individer kan effekten variera. Beroende på detta och pga biverkningar kan det därför ibland löna sig att byta blodtrycksmedicin eller använda flera olika blodtryckssänkande läkemedel. Det finns också kombinationspreparat som innehåller läkemedel från två olika läkemedelsgrupper. De vanligaste läkemedelsgrupperna är: urindrivande läkemedel (diuretika), ACE-hämmare, angiotensinreceptorantagonister (AT1-receptorblockerare), kalciumflödeshämmare och betablockerare.

Tillbaka till frågorna