Vanliga frågor

Högt blodtryck och medicinering?

Högt blodtryck skall alltid behandlas med livsstilsråd men ofta blir blodtryckssänkande läkemedel också nödvändiga. Det finns många olika läkemedel som kan användas och ofta behövs flera olika läkemedel för att få ner blodtrycket till önskad nivå. Vilka läkemedel som väljs kan bero på tidigare biverkningar eller vilka andra tillstånd och sjukdomar som finns samtidigt hos en person med högt blodtryck.

Tillbaka till frågorna