Vanliga frågor

Högt blodtryck som inte går ner?

Om blodtrycket inte går ner trots livsstilsförändringar och mediciner kan det behövas en mer omfattande utredning inom sjukvården för att se om det finns någon annan orsak till att blodtrycket inte sjunker. Glöm inte att sömnapnésyndrom (andningsuppehåll och snarkningar på nätterna), är en vanlig och förbisedd orsak till blodtrycksstegring.

Tillbaka till frågorna