Vanliga frågor

Högt blodtryck utan orsak?

Orsakerna till att en del får högt blodtryck och andra inte är ofullständigt kända. En del individer får högt blodtryck trots att de motionerar, är smala och lever hälsosamt. Ibland finns ärftliga samband ibland inte. Framtida forskning kan förhoppningsvis hitta svar på detta.

Tillbaka till frågorna