Vanliga frågor

Hur upplevs högt blodtryck?

Måttligt förhöjt blodtryck ger ofta inga symptom alls. Det enda säkra sättet att veta om blodtrycket är normalt är att mäta det. Att sjukdomen hypertoni oftast är symptomlös gör att många med högt blodtryck inte tar sjukdomen på allvar förrän det är för sent och en allvarlig komplikation, t ex stroke eller hjärtinfarkt inträffar. På engelska benämns därför ofta högt blodtryck som ”the silent killer”. Vid riktigt högt blodtryck får man oftare tydligare symptom. Huvudvärk är det vanligaste symptomet men också yrsel, trötthet och illamående förekommer. Ibland kan också andnöd, näsblod, ångest, och problem med synen föreligga.

Tillbaka till frågorna