Om oss

Vi är specialiserade på högt blodtryck

Accumbo bygger Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har vi ca 2 miljoner vuxna med högt blodtryck.

I dagsläget finns både digitala vårdcentraler och hälsoappar för att logga blodtryck, men ingen sjukvårdstjänst som kombinerar båda, och fokuserar på individualiserad vård av kronisk sjukdom.

Vårt mål är att skapa en bättre hälsa för patienten och minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar.

Vi är bra på det vi gör

Vi är ett team av läkare, forskare, hälsovetare och IT-utvecklare (i vårt bagage finns även miljövetenskap, juridik, författarskap och mycket mera), och vi har alla kommit en bit in i livet. Vi tror på det vi gör och vet att det är viktigt. Vi utgår alltid ifrån vetenskapen och omsorg om människan, miljön och vårt samhälle.

Vi tar högt blodtryck på största allvar

Vi drivs av att få vårt samhälle att fungera in i framtiden. Vi vet att saker kan göras på ett nytt och effektivare sätt. Och vi vet att vården av kroniska sjukdomar kan göras bättre.

Studier visar att mätning av blodtrycket i hemmet ger mer rättvisande värden, och därmed kan det också behandlas med högre precision i medicinering och rådgivning. Därför vill vi skapa en vårdtjänst som är genuint individuell, enkel för patienten, och med kontinuerlig uppföljning och snabba åtgärder vid avvikelser.

Det betyder en bättre hälsa för patienten och att vi frigör resurser till den traditionella vården.

Vi är Accumbo

Pontus Bodelsson VD
Jur kand, MBA

Martin Carlsson Grundare, Verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Docent Linnéuniversitetet, specialistläkare i endokrinologi/diabetes och internmedicin

Ulrika Lönnbom Svensson Hälsovetare
fil kand i biomedicin

Anders Bjerkén CTO
Civ ing datateknik, fd konsultchef

Samuel Börjesson Produktchef
Miljövetare, entreprenör

Annika Hovmark Hälsovetare
fil kand i biomedicin

Jörgen Rase iOS Lead
Programvaruingenjör

 

Företagsfakta

Accumbo är ett svenskt företag som bildades i Kalmar sommaren 2017. Vi har kontor på Kalmar Science Park och Ideon Innovation i Lund.  Accumbo är en registrerad vårdgivare och vi lyder under hälso-och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation), patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. Vår vård vilar på Läkarsällskapets och Läkarförbundets etiska regler.

Accumbo AB
Grundat: 2017 av Martin Carlsson, M.D, PhD, Docent, VD
Organisationsnummer: 559114-5023
Postadress och besöksadress: Varvsholmen, Bredbandet 1, 39230 Kalmar
Besöksadress i Lund: Ideon Science Park, Agora, Scheelevägen 15, 22370 Lund