Högt blodtryck är en särskild risk vid covid-19. Vi hjälper dig.

App Store knapp Google Play knapp

Få kontroll hemifrån av specialistläkare

Vårdkonceptet Blodtrycksdoktorn hjälper dig att ta kontroll över ditt blodtryck. Vi skickar hem en kostnadsfri blodtrycksmätare till dig så att du kan mäta ditt blodtryck i lugn och ro hemma. Via appen får du kontinuerlig vård, hjälp, bevakning och en egen specialistläkare. Vi är en registrerad vårdgivare och du kan ta del av vårt vårdkoncept genom det fria vårdvalet, oberoende av var i Sverige du bor. Detta innebär att vården finansieras av skattemedel.  Patientavgiften är 0 kronor.

Vid frågor ring vår supporttelefon 0480-797 960 vardagar kl 9-12 och 13-15.

Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

App Store knapp Google Play knapp

Undvik om möjligt vårdcentraler just nu

Kanske behandlas ditt blodtryck utifrån ett fåtal mätningar per år på vårdcentralen. Kanske blir du lite nervös när du ska gå dit och mätvärdet inte helt korrekt. Kanske mäter du ditt blodtryck hemma men din läkare behandlar dig ändå utifrån det värde som tas ett par gånger om året på vårdcentralen och däremellan har du ingen coachning och hjälp. Tyvärr uppnår bara 10- 15% sitt målblodtryck i traditionell vård.

Patienter med högt blodtryck i vår tjänst sänker sitt systoliska tryck med i snitt 9 mmHg på två månader. Studier har visat att den  blodtryckssänkningen kan minska risken för stroke med 35 % och hjärtsjukdom med 25 %. Slipp oron och ta hjälp av Blodtrycksdoktorn för ett friskare liv. Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

App Store knapp Google Play knapp

Så funkar det

Provtagning och analys

Under normala förhållanden inleds behandlingen med att du får lämna blod- och urinprover. För att minska belastningen på svensk sjukvård under rådande coronautbrott sker provtagning i undantagsfall och endast efter samråd med din läkare.

Blodtrycksmätare

Vi skickar hem en blodtrycksmätare till dig så att du kan mäta ditt blodtryck i lugn och ro. Blodtrycksmätaren är kostnadsfri för dig som patient.

Kontinuerlig läkarbevakning

Specialistläkare bevakar ständigt utvecklingen av ditt blodtryck och kommunicerar med dig via appen.

Råd, tips och motiverande aktiviteter

Specialistläkare och hälsovetare ger dig kunskap, tips och råd längs vägen.

Mål och uppföljning

Din läkare sätter upp milstolpar och målblodtryck och hjälper dig att nå det genom kontinuerlig kontakt och guidning via appen och e-post.

Receptförskrivning

Din läkare ser till att din medicinering är rätt anpassad och hjälper dig om dina värden visar att det behövs.

Vem kan ta del av tjänsten?

Innan du påbörjar din behandling hos oss får du svara på några frågor, detta för att se om vi är rätt tjänst för dig. Bland annat behöver du vara mellan 35–75 år. Läs mer.

  • Kontinuerlig vård, hjälp och bevakning
  • Kostnadsfri blodtrycksmätare hemskickad
  • Egen specialistläkare
  • Provtagning och analys
  • Anpassad medicinering

Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

Blodtrycksdoktorn är en registrerad vårdgivare och genom samarbete med landsting kan vi erbjuda vård och rådgivning genom det fria vårdvalet. Detta innebär att vården finansieras av skattemedel och patientavgiften är för närvarande 0 kronor.

App Store knapp Google Play knapp

 

Vi finns här för dig

Forskning visar att det är med vår metod, där du mäter ditt blodtryck ofta hemma, som högt blodtryck ska hanteras. Vår tjänst är helt individbaserad, med kontinuerlig övervakning av blodtrycket och snabba åtgärder vid behov. Det ger effektivare vård, en friskare framtid för dig med högt blodtryck och klart mindre risk för komplikationer och följdsjukdomar. Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

 

App Store knapp Google Play knapp

Vad kostar det?

Att vara patient i tjänsten Blodtrycksdoktorn kostar för närvarande ingenting för dig som patient. Vården finansieras av skattemedel.
Accumbo AB, som står bakom vårdkonceptet Blodtrycksdoktorn, är en registrerad vårdgivare som genom landstingsavtal kan erbjuda dig vård via det fria vårdvalet med patientavgift. Patientavgiften är för närvarande 0 kronor.
 
Din vård hos Blodtrycksdoktorn är kontinuerlig, dvs den pågår ständigt via appen, dina blodtrycksmätningar och läkarbevakning. Blodtrycksdoktorn gör också större digitala 3-månadersavstämningar med uppföljning av din måluppfyllnad, ditt hälsotillstånd och din medicinering. 

Ladda ner appen och kom igång direkt! Det enda du behöver är mobilt BankID.

App Store knapp Google Play knapp