Sänk ditt höga blodtryck

Få hjälp av våra specialistläkare och hälsovetare med att sänka ditt blodtryck. Just nu erbjuder vi dig att prova tre månader till ett specialpris.

Hur behandlas ditt höga blodtryck idag?

Kanske behandlas ditt blodtryck utifrån ett fåtal mätningar per år på vårdcentralen. Kanske blir du lite nervös när du ska gå dit och mätvärdet inte helt korrekt. Kanske mäter du ditt blodtryck hemma men din läkare behandlar dig ändå utifrån det värde som tas ett par gånger om året på vårdcentralen och däremellan har du ingen coachning och hjälp. Tyvärr uppnår bara runt 15% sitt målblodtryck i traditionell vård.

Patienter med högt blodtryck i vår tjänst sänker sitt systoliska tryck med i snitt 9 mmHg på två månader. Studier har visat att den  blodtryckssänkningen kan minska risken för stroke med 35 % och hjärtsjukdom med 25 %. Slipp oron och ta hjälp av Blodtrycksdoktorn för ett friskare liv.

Prova nu!

Kontinuerlig läkarbevakning

Specialistläkare bevakar ständigt utvecklingen av ditt blodtryck.

Blodtrycksmätare

Vi skickar hem en högkvalitativ mätare till dig som är enkel att använda.

Provtagning och analys

När du registrerat dig skickar vi automatiskt en remiss för provtagning och du går till ett labb nära dig (valbara labb finns i appen efter registrering). Alla värden finns åtkomliga i appen, både för dig och din läkare.

Råd, tips och motiverande aktiviteter

Specialistläkare och hälsovetare ger dig kunskap, tips och råd längs vägen.

Mål och uppföljning

Din läkare sätter upp milstolpar och målblodtryck och hjälper dig att nå det genom kontinuerlig kontakt och guidning via appen och e-post.

Receptförskrivning

Din läkare ser till att din medicinering är rätt anpassad och hjälper dig om dina värden visar att det behövs.

Just nu 99kr/månad!

  • Kontinuerlig vård, hjälp och bevakning
  • Kostnadsfri blodtrycksmätare
  • Egen specialistläkare
  • Provtagning och analys
  • Anpassad medicinering

Prova i 3 månader för 99 kr/mån, därefter 299 kr/mån. Du kan avsluta tjänsten när du vill.

Prova nu!

Specialistläkare direkt i mobilen

Via appen får du kontinuerlig vård, hjälp, bevakning och en egen specialistläkare. Blodtrycksdoktorn finns som app för iOS. Registrera dig för tjänsten här och ladda sedan ner appen i App Store.

Prova nu!

Innan du genomför ditt köp behöver du svara på några frågor.

Vi ställer dessa frågor därför att om du är gravid eller redan har fått allvarligare komplikationer av ditt höga blodtryck, så krävs en annan typ av vård. Denna tjänst är just nu utvecklad för att förebygga att högt blodtryck övergår i följdsjukdomar. Vi vill hjälpa dig att sänka ditt blodtryck innan du drabbas!

Vi finns här för dig

Forskning visar att det är med vår metod, där du mäter ditt blodtryck ofta hemma, som högt blodtryck ska hanteras. Vår tjänst är helt individbaserad, med kontinuerlig övervakning av blodtrycket och snabba åtgärder vid behov. Det ger effektivare vård, en friskare framtid för dig med högt blodtryck och klart mindre risk för komplikationer och följdsjukdomar.

Prova nu!