Vanliga frågor

Vad kostar det att använda Blodtrycksdoktorn?

Accumbo AB, som står bakom vårdkonceptet Blodtrycksdoktorn, är en registrerad vårdgivare som genom landstingsavtal kan erbjuda dig vård via det fria vårdvalet med patientavgift. Patientavgiften är för närvarande 0 kronor men efter nytt politiskt beslut kommer patientavgiften från den 1 juli att höjas till 100 kronor.

Din vård hos Blodtrycksdoktorn är kontinuerlig, dvs den pågår ständigt via appen, dina blodtrycksmätningar och läkarbevakning. På så sätt kan du känna dig trygg. Det svenska vårdsystemet är däremot uppbyggt på enskilda och avslutade ”besök”. Blodtrycksdoktorn utgår därför från större digitala 3-månadersavstämningar med uppföljning av din måluppfyllnad, ditt hälsotillstånd och din medicinering. Dessa avstämningar motsvarar ett traditionellt ”besök” och för detta utgår en patientavgift. I normalfallet betalas alltså patientavgift av dig 4 ggr/år. Däremellan har du kontinuerlig vård, stöd, hälsocoachning och möjlighet att chatta med din läkare via appen, utan tillkommande kostnader. Skulle din vård kräva extraordinära resurser eller tex kompletterande provtagningar utgår precis som i traditionell vård, patientavgift för dessa men först efter avstämning med dig. Högkostnadsskyddet gäller. Du har närsomhelst rätt att avsluta din vårdrelation till Blodtrycksdoktorn genom ett enkelt mejl till support@accumbo.se.

I normalfallet kan du som patient alltså räkna med en kostnad på 400 kr/år, (4 x 100 kronor i patientavgift) från den 1 juli, för en kontinuerlig och effektivare vård för ditt höga blodtryck!

Tillbaka till FAQ

Prova nu

Via appen får du kontinuerlig vård, hjälp, bevakning och en egen specialistläkare. Blodtrycksdoktorn finns som app för både iOS och Android. Du behöver bara mobilt BankID för att komma igång.

App Store knapp Google Play knapp