Vanliga frågor

Vad sänker ett högt blodtryck?

Ett högt blodtryck måste behandlas. Förändrad livsstil med förändrad kost, viktnedgång, minskat alkoholintag, minskad stress och ökad motion kan sänka blodtrycket. Det finns också många olika blodtryckssänkande läkemedel som sänker blodtrycket effektivt. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt flera gånger för att säkert veta om blodtrycket är förhöjt.

Tillbaka till frågorna